jing速3d打印官网

3D打印服务

硅胶复模小批liangshengchan厂家 Small batch manufacturer of silica gel replica

全guotong一服务re线: 400 8258 328

网投评测网

硅胶模具适合新开发阶段,jiao小批liang(20-30件)样件的shi制,硅胶模具具you良好韧性,
能够制作结构复za、花纹jing细、无拔模斜度甚zhi倒拔模斜度的零件,制作周qi短,制品质liang高。
硅橡胶模一般选用硅橡胶模具和反应xing聚氨酯材liao,具一种bijiao普及的kuai速模具制造工艺。

网投评测网

复模zhan示